3.Miền Nam / South / 南
Tổng số KCN : 9
 • 1. Bình Phước
  0 Khu CN
 • 2. Bình Dương
  0 Khu CN
 • 3. Đồng Nai
  0 Khu CN
 • 4. Tây Ninh
  0 Khu CN
 • 5. B.R -Vũng Tàu
  0 Khu CN
 • 6. Hồ Chí Minh
  9 Khu CN
 • 7. Long An
  0 Khu CN
 • 8. Đồng Tháp
  0 Khu CN
 • 9. Tiền Giang
  0 Khu CN
 • 10. An Giang
  0 Khu CN
 • 11. Bến Tre
  0 Khu CN
 • 12. Vĩnh Long
  0 Khu CN
 • 13. Trà Vinh
  0 Khu CN
 • 14. Hậu Giang
  0 Khu CN
 • 15. Kiên Giang
  0 Khu CN
 • 16. Sóc Trăng
  0 Khu CN
 • 17. Bạc Liêu
  0 Khu CN
 • 18. Cà Mau
  0 Khu CN
 • 19. Cần Thơ
  0 Khu CN
Bình Phước
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Bình Dương
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Đồng Nai
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Tây Ninh
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
B.R -Vũng Tàu
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Hồ Chí Minh
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN VĨNH LỘC Công Ty Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Chợ lớn (CHOLIMEX)
2. KCN TÂY BẮC CỦ CHI Công Ty Thương mại Củ Chi
3. KCN TÂN THỚI HIỆP Công Ty TNHH Đầu tư XDKD Cơ sở Hạ tầng KCN Tân Thới Hiệp
4. KCN TÂN TẠO Công Ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Cơ sở Hạ tầng Khu Công Nghiệp Tập trung Tân Tạo
5. KCN TÂN PHÚ TRUNG Công Ty CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI GÒN TÂY BẮC
6. KCN TÂN BÌNH Công Ty Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX)
7. KCN PHONG PHÚ Công Ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Phong Phú
8. KCN LINH TRUNG II Công Ty Sepzone Linh Trung
9. KCN LINH TRUNG I Công Ty Sepzone Linh Trung
Long An
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Đồng Tháp
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Tiền Giang
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
An Giang
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Bến Tre
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Vĩnh Long
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Trà Vinh
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Hậu Giang
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Kiên Giang
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Sóc Trăng
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Bạc Liêu
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Cà Mau
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Cần Thơ
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料