2. Miền Trung / Central / 中央
Tổng số KCN : 91
 • 1. Thanh Hóa
  8 Khu CN
 • 2. Nghệ An
  9 Khu CN
 • 3. Hà Tĩnh
  3 Khu CN
 • 4. Quảng Bình
  5 Khu CN
 • 5. Quảng Trị
  4 Khu CN
 • 6. T. T. Huế
  2 Khu CN
 • 7. Đà Nẵng
  6 Khu CN
 • 8. Quảng Nam
  9 Khu CN
 • 9. Quảng Ngãi
  6 Khu CN
 • 10. Bình Định
  7 Khu CN
 • 11. Phú Yên
  4 Khu CN
 • 12. Khánh Hòa
  5 Khu CN
 • 13. Ninh Thuận
  3 Khu CN
 • 14. Bình Thuận
  6 Khu CN
 • 15. Kon Tum
  5 Khu CN
 • 16. Gia Lai
  3 Khu CN
 • 17. Đắk Lắk
  1 Khu CN
 • 18. Đắk Nông
  2 Khu CN
 • 19. Lâm Đồng
  3 Khu CN
Thanh Hóa
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN BỈM SƠN Công Ty HUD4
2. KCN NGHI SƠN Công Ty
3. KCN LAM SƠN Công Ty
4. KCN LỄ MÔN Công Ty
5. KCN HÀ TRUNG Công Ty
6. KCN VÂN DU - THẠCH THÀNH Công Ty
7. KCN NHƯ THANH Công Ty
8. KCN HẬU LỘC Công Ty
Nghệ An
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN BẮC VINH Công Ty đầu tư phát triển Khu công nghiệp Bắc Vinh
2. KCN NAM CẤM Công Ty phát triển Khu công nghiệp Nghệ An
3. KCN HOÀNG MAI I Công Ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Hoàng Mai (HIZI)
4. KCN ĐÔNG HỒI Công Ty TNHH Vietnam Investment Partners (VIP)
5. KCN NGHĨA ĐÀN Công Ty CP lâm nghiệp Tháng Năm
6. KCN HOÀNG MAI II Công Ty
7. KCN THỌ LỘC Công Ty
8. KCN SÔNG DINH Công Ty
9. KCN TÂN KỲ Công Ty
Hà Tĩnh
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN HẠ VÀNG Công Ty
2. KCN GIA LÁCH Công Ty
3. KCN VŨNG ÁNG Công Ty
Quảng Bình
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN HÒN LA Ban quản lý các KCN Quảng Bình
2. KCN TÂY BẮC ĐỒNG HỚI Ban quản lý các KCN Quảng Bình
3. KCN CẢNG BIỂN HÒN LA Ban quản lý các KCN Quảng Bình
4. KCN BẮC ĐỒNG HỚI Ban quản lý các KCN Quảng Bình
5. KCN CAM LIÊN Ban quản lý các KCN Quảng Bình
Quảng Trị
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN NAM ĐÔNG HÀ Công Ty
2. KKT - TM ĐẶC BIỆT LAO BẢO Công Ty
3. KCN QUÁN NGANG Công Ty
4. KCN TÂY BẮC HỒ XÁ Công Ty
T. T. Huế
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN PHÚ BÀI Công Ty Xây lắp Thừa Thiên Huế
2. KCN PHONG ĐIỀN Công Ty VIGLACERA
Đà Nẵng
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN LIÊN CHIỂU Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng 500 USD/m2
900,000 USD/m2
2. KCN HÒA KHÁNH MỞ RỘNG Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng
3. KCN HÒA KHÁNH Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng KCN Đà Nẵng (Daizico)
4. KCN HÒA CẦM Công Ty CP Đầu tư KCN Hòa Cầm
5. KCN DỊCH VỤ THỦY SẢN ĐÀ NẴNG Công Ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng KCN Đà Nẵng (Daizico)
6. KCN ĐÀ NẴNG Công Ty Liên doanh Massda
Quảng Nam
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN THUẬN YÊN Công Ty Cổ phần Vinaconex 25
2. KCN TAM THĂNG 2 Công Ty CPĐTCapella Quảng Nam (Capella Land)
3. KCN TAM HIỆP Công Ty đầu tư và phát triển Kỳ Hà - Chu Lai
4. KCN TAM ANH Công Ty TNHH C&N Vina
5. KCN PHÚ XUÂN BQL các KCN Quảng Nam
6. KCN ĐÔNG QUẾ SƠN Công Ty TNHH MTV Prime Quế Sơn
7. KCN ĐIỆN NAM - ĐIỆN NGỌC Công Ty phát triển đô thị và KCN Quảng Nam - Đà Nẵng
8. KCN CƠ KHÍ CHU LAI TRƯỜNG HẢI Công Ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Chu Lai Trường Hải
9. KCN BẮC CHU LAI Công Ty phát triển hạ tầng KCN Chu Lai
Quảng Ngãi
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN TỊNH PHONG Ban quản lý các KCN tỉnh Quảng Ngãi
2. KCN TAM THẮNG Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai
3. KCN TAM ANH Công Ty
4. KCN QUẢNG PHÚ Ban quản lý các KCN tỉnh Quảng Ngãi
5. KCN PHỔ PHONG Ban quản lý các KCN tỉnh Quảng Ngãi
6. KCN DUNG QUẤT Cơ quan trực thuộc Thủ Tướng Chính phủ
Bình Định
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN PHÚ TÀI Công Ty Phát triển hạ tầng các KCN Bình Định
2. KCN NHƠN HỘI ( KHU C ) Công Ty CP Đầu Tư Và Dịch Vụ HBC
3. KCN NHƠN HỘI ( KHU B ) Công Ty TNHH Một thành viên Hong Yeung Việt Nam
4. KCN NHƠN HỘI ( KHU A ) Công Ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Nhơn Hội
5. KCN NHƠN HÒA Công Ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa
6. KCN LONG MỸ Công Ty Phát triển hạ tầng các KCN Bình Định
7. KCN HÒA HỘI Công Ty Cổ phần Hòa Hội
Phú Yên
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN HÒA HIỆP Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
2. KCN ĐÔNG BẮC SÔNG CẦU Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
3. KCN ĐIỀM THỤY BQL KCN Thái Nguyên & Cty CP Đầu Tư APEC
4. KCN AN PHÚ Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Khánh Hòa
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN VẠN THẮNG Công Ty Hàn Quốc
2. KCN SUỐI DẦU Công Ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu
3. KCN NINH THỦY Công Ty TNHH Hoàn Cầu
4. KCN NAM CAM RANH Công Ty
5. KCN BẮC CAM RANH Công Ty
Ninh Thuận
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN DU LONG Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
2. KCN PHƯỚC NAM Công ty CP Đầu tư Phước Nam-Ninh Thuận
3. KCN THÀNH HẢI Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.
Bình Thuận
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN TÂN ĐỨC Công Ty CP Ngoại thương Phát triển và Đầu tư Đức Lợi
2. KCN SƠN MỸ I Công Ty TNHH Một Thành viên Phát triển đô thị & Khu công nghiệp IDICO
3. KCN PHAN THIẾT II Công Ty TNHH Thép Trung nguyên
4. KCN PHAN THIẾT I Công Ty
5. KCN HÀN KIỆM I Công Ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân
6. KCN HÀN KIỆM II Công Ty CP đầu tư Bình Tân
Kon Tum
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN HÒA BÌNH Công Ty
2. KCN SAO MAI Công Ty
3. KCN ĐẮC TÔ Công Ty
4. KCN ĐẮKLA Công Ty
5. KCN BỜ Y Công Ty
Gia Lai
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN TRÀ ĐA Công Ty Phát triển HT KCN Trà Đa
2. KCN TÂY PLEIKU Công Ty
3. KCN CỬA KHẨU LỆ THANH Công Ty
Đắk Lắk
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN HÒA PHÚ Công Ty Phát Triển HT KCN Hoà Phú
Đắk Nông
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN TÂM THẮNG Công Ty Phát triển hạ tầng KCN Tâm Thắng
2. KCN NHÂN CƠ Công Ty
Lâm Đồng
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN LỘC SƠN Công Ty
2. KCN PHÚ HỘI Ban quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng - LIZA
3. KCN TÂN PHÚ Công Ty