1. Miền Bắc / Northern / 北部
Tổng số KCN : 3
 • 1. Lào Cai
  0 Khu CN
 • 2. Yên Bái
  0 Khu CN
 • 3. Điện Biên
  0 Khu CN
 • 4. Hòa Bình
  0 Khu CN
 • 5. Lai Châu
  0 Khu CN
 • 6. Sơn La
  0 Khu CN
 • 7. Hà Giang
  0 Khu CN
 • 8. Cao Bằng
  0 Khu CN
 • 9. Bắc Kạn
  0 Khu CN
 • 10. Lạng Sơn
  0 Khu CN
 • 11. Tuyên Quang
  0 Khu CN
 • 12. Thái Nguyên
  0 Khu CN
 • 13. Phú Thọ
  0 Khu CN
 • 14. Bắc Giang
  0 Khu CN
 • 15. Quảng Ninh
  0 Khu CN
 • 16. Bắc Ninh
  0 Khu CN
 • 17. Hà Nam
  0 Khu CN
 • 18. Hà Nội
  0 Khu CN
 • 19. Hải Dương
  0 Khu CN
 • 20. Hải Phòng
  0 Khu CN
 • 21. Hưng Yên
  0 Khu CN
 • 22. Nam Định
  0 Khu CN
 • 23. Ninh Bình
  0 Khu CN
 • 24. Thái Bình
  0 Khu CN
 • 25. Vĩnh Phúc
  3 Khu CN
Lào Cai
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Yên Bái
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Điện Biên
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Hòa Bình
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Lai Châu
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Sơn La
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Hà Giang
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Cao Bằng
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Bắc Kạn
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Lạng Sơn
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Tuyên Quang
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Thái Nguyên
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Phú Thọ
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Bắc Giang
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Quảng Ninh
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Bắc Ninh
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Hà Nam
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Hà Nội
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Hải Dương
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Hải Phòng
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Hưng Yên
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Nam Định
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Ninh Bình
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Thái Bình
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
Vĩnh Phúc
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN KIM HOA Phường Phúc Thắng, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
2. KCN BÌNH XUYÊN 1 Xã Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
3. KCN SƠN LÔI (BÌNH XUYÊN 1 GIAI ĐOẠN 2) Xã Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.